Trực thăng tấn công T-129 chuẩn bị vào biên chế không quân Philippines

Trực thăng tấn công T-129 sẽ vào biên chế quân đội Philippines ngay trong tháng 12 này.

 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-2
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-3
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-4
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-5
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-6
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-7
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-8
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-9
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-10
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-11
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-12
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-13
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-14
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-15
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-16
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-17
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-18
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-19
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-20
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-21
 • Truc thang tan cong T-129 chuan bi vao bien che khong quan Philippines-Hinh-22
Theo Việt Hùng/ANTĐ