Trung Quốc tung hình ảnh tiêm kích lên thẳng dùng... động cơ Nga

Dù tiêm kích lên thẳng của Trung Quốc có vẻ ngoài cực kỳ tiên tiến, tuy nhiên loại động cơ được sử dụng trên chiếc máy bay này vẫn do Nga sản xuất.
 

 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga
 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga-Hinh-2
 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga-Hinh-3
 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga-Hinh-4
 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga-Hinh-5
 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga-Hinh-6
 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga-Hinh-7
 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga-Hinh-8
 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga-Hinh-9
 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga-Hinh-10
 • Trung Quoc tung hinh anh tiem kich len thang dung... dong co Nga-Hinh-11
Trần Trân