UAV vũ trang lên ngôi, xe tăng hết thời: Nhận định quá sai lầm!

Hùng Dũng -

(Kiến Thức) - Nếu chỉ nhìn vào thực tế trong xung đột giữa Azerbaijan và Armenia để đề cao UAV, cho rằng thứ vũ khí này sẽ kết thúc kỉ nguyên thống trị của xe tăng trên chiến trường thì quả là một nhận định sai lầm, nóng vội. 

 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!
 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!-Hinh-2
 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!-Hinh-3
 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!-Hinh-4
 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!-Hinh-5
 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!-Hinh-6
 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!-Hinh-7
 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!-Hinh-8
 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!-Hinh-9
 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!-Hinh-10
 • UAV vu trang len ngoi, xe tang het thoi: Nhan dinh qua sai lam!-Hinh-11