Ukraine mua UAV Thổ Nhĩ Kỳ; Nga cảnh báo: Donbass không phải Armenia

Ukraine đang rất "phấn khích" trước tính năng của máy bay không người lái vũ trang TB-2 mà nước này mua của Thổ Nhĩ Kỳ; tuy nhiên đối thủ của họ là Quân đội Nga.

 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-2
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-3
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-4
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-5
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-6
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-7
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-8
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-9
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-10
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-11
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-12
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-13
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-14
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-15
 • Ukraine mua UAV Tho Nhi Ky; Nga canh bao: Donbass khong phai Armenia-Hinh-16
Tiến Minh