Ukraine tấn công tổng lực: Chỉ là đòn "nghi binh" phe ly khai?

Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công dọc theo toàn bộ mặt trận với các nước cộng hòa ly khai; Thổ Nhĩ Kỳ đưa thêm UAV TB2 tới Ukraine.

 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
 • Ukraine tan cong tong luc: Chi la don
Tiến Minh