Vì sao phương Tây phải lo lắng trước tên lửa Zircon của Nga?

Tên lửa siêu thanh Zircons với tầm bắn đến 1.000 km của Nga, là một lời cảnh báo đối với phương Tây rằng, Nga không có ý định nói đùa.

 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-2
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-3
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-4
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-5
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-6
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-7
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-8
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-9
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-10
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-11
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-12
 • Vi sao phuong Tay phai lo lang truoc ten lua Zircon cua Nga?-Hinh-13
Tiến Minh