Vì sao Việt Nam không tiếp tục nhờ Israel nâng cấp xe tăng T-54/55?

Hiện nay trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam còn một số lượng lớn xe tăng T-54/55 thuộc thế hệ cũ. Nhưng để đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh hiện đại, những chiếc xe tăng này cần phải được nâng cấp.

 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-2
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-3
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-4
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-5
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-6
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-7
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-8
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-9
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-10
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-11
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-12
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-13
 • Vi sao Viet Nam khong tiep tuc nho Israel nang cap xe tang T-54/55?-Hinh-14
Tiến Minh