Việt Nam có thể sở hữu máy bay ném được bom nguyên tử?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Tập đoàn Lockheed Martin vừa giới thiệu cho Việt Nam một loại chiến đấu cơ giá rẻ, chi phí sử dụng thấp nhưng lại có khả năng triển khai cả bom nguyên tử.

  • Khong quan Viet Nam co the so huu may bay nem duoc bom nguyen tu?
  • Khong quan Viet Nam co the so huu may bay nem duoc bom nguyen tu?-Hinh-2
  • Khong quan Viet Nam co the so huu may bay nem duoc bom nguyen tu?-Hinh-3
  • Khong quan Viet Nam co the so huu may bay nem duoc bom nguyen tu?-Hinh-4
  • Khong quan Viet Nam co the so huu may bay nem duoc bom nguyen tu?-Hinh-5
  • Khong quan Viet Nam co the so huu may bay nem duoc bom nguyen tu?-Hinh-6
  • Khong quan Viet Nam co the so huu may bay nem duoc bom nguyen tu?-Hinh-7
  • Khong quan Viet Nam co the so huu may bay nem duoc bom nguyen tu?-Hinh-8
  • Khong quan Viet Nam co the so huu may bay nem duoc bom nguyen tu?-Hinh-9
  • Khong quan Viet Nam co the so huu may bay nem duoc bom nguyen tu?-Hinh-10