'Xe tăng quốc bảo' Ukraine chưa kịp thị uy đã bị 'tóm sống'

T-64BV là một trong những dòng xe tăng cực mạnh của quân đội Ukraine, tuy vậy ngay khi được triển khai tới chiến trường miền Đông, một số chiếc đã bị tóm sống.

 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-2
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-3
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-4
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-5
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-6
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-7
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-8
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-9
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-10
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-11
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-12
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-13
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-14
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-15
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-16
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-17
 • 'Xe tang quoc bao' Ukraine chua kip thi uy da bi 'tom song'-Hinh-18
Theo Việt Hùng/ANTĐ