Xe tăng T-54 nâng cấp bắt đầu được bàn giao hàng loạt cho đơn vị tác chiến

Sau thời gian đánh giá, thử nghiệm, các xe tăng T-54B nâng cấp bắt đầu được bàn giao hàng loạt cho đơn vị tác chiến.

 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-2
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-3
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-4
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-5
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-6
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-7
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-8
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-9
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-10
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-11
 • Xe tang T-54 nang cap bat dau duoc ban giao hang loat cho don vi tac chien-Hinh-12
Theo Bạch Dương/ANTĐ