Xung đột Nagorno-Karabakh phá vỡ chiến thuật chiến đấu thông thường

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Cuộc chiến ở Nagorno-Karabakh có thể sẽ thay đổi mãi mãi các quy tắc chiến đấu thông thường, khi những UAV được Azerbaijan sử dụng thành công đã làm mất giá trị của tất cả chiến thuật mà nhân loại tích lũy trong 70 năm qua.

 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-2
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-3
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-4
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-5
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-6
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-7
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-8
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-9
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-10
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-11
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-12
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-13
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-14
 • Xung dot Nagorno-Karabakh pha vo chien thuat chien dau thong thuong-Hinh-15