18 tâm thư gửi tân Bộ trưởng Giáo dục

“Những lá thư gửi tân Bộ trưởng giáo dục” tập hợp 18 lá thư của các nhà lãnh đạo giáo dục cao cấp của 18 quốc gia gửi tới những người kế nhiệm.  

 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-2
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-3
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-4
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-5
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-6
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-7
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-8
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-9
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-10
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-11
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-12
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-13
 • 18 tam thu gui tan Bo truong Giao duc-Hinh-14
Sơn Hà