Hải Băng kết đôi Trương Nam Thành ở Cuộc đua kỳ thú

Theo Phương Giang/ Zing News -

Bên cạnh sự tham gia của Hải Băng và Trương Nam Thành, Cuộc đua kỳ thú 2015 còn có sự tham gia của ca sĩ Tim, Trang Pháp... 

  • Hai Bang ket doi Truong Nam Thanh o Cuọc dua kỳ thú
  • Hai Bang ket doi Truong Nam Thanh o Cuọc dua kỳ thú-Hinh-2
  • Hai Bang ket doi Truong Nam Thanh o Cuọc dua kỳ thú-Hinh-3
  • Hai Bang ket doi Truong Nam Thanh o Cuọc dua kỳ thú-Hinh-4
  • Hai Bang ket doi Truong Nam Thanh o Cuọc dua kỳ thú-Hinh-5
  • Hai Bang ket doi Truong Nam Thanh o Cuọc dua kỳ thú-Hinh-6
  • Hai Bang ket doi Truong Nam Thanh o Cuọc dua kỳ thú-Hinh-7
  • Hai Bang ket doi Truong Nam Thanh o Cuọc dua kỳ thú-Hinh-8
  • Hai Bang ket doi Truong Nam Thanh o Cuọc dua kỳ thú-Hinh-9
  • Hai Bang ket doi Truong Nam Thanh o Cuọc dua kỳ thú-Hinh-10