Ảnh độc về Việt Nam 1964 trên tạp chí National Geographic (1)

Tạp chí National Geographic đã đăng tải nhiều hình ảnh quý về Việt Nam năm 1964 trong bài viết "Chuyến tàu chậm xuyên qua cuộc chiến Việt Nam" của Howard Sochurek.

 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-2
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-3
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-4
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-5
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-6
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-7
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-8
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-9
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-11
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-14
 • Anh doc ve Viet Nam 1964 tren tap chi National Geographic (1)-Hinh-15
T.B (tổng hợp)