Điều độc đáo của cầu Giốp ở Hải Phòng xưa

Khánh thành năm 1922, cầu Giốp là một trong những cây cầu kiên cố đầu tiên được xây dựng ở Hải Phòng. Cây cầu này có điểm gì đặc biệt?

  • Dieu doc dao cua cau Giop o Hai Phong xua
  • Dieu doc dao cua cau Giop o Hai Phong xua-Hinh-2
  • Dieu doc dao cua cau Giop o Hai Phong xua-Hinh-3
  • Dieu doc dao cua cau Giop o Hai Phong xua-Hinh-4
  • Dieu doc dao cua cau Giop o Hai Phong xua-Hinh-5
  • Dieu doc dao cua cau Giop o Hai Phong xua-Hinh-6
  • Dieu doc dao cua cau Giop o Hai Phong xua-Hinh-7
  • Dieu doc dao cua cau Giop o Hai Phong xua-Hinh-8
T.B (tổng hợp)