Hé lộ điều ít biết về lần Nhà Trắng bị phóng hỏa năm 1814

Vào năm 1814, Nhà Trắng bị phóng hỏa khi xảy ra cuộc chiến giữa Mỹ với Anh. Một số sự thật bất ngờ về sự kiện này đã được các chuyên gia giải mã. 

  • He lo dieu it biet ve lan Nha Trang bi phong hoa nam 1814
  • He lo dieu it biet ve lan Nha Trang bi phong hoa nam 1814-Hinh-2
  • He lo dieu it biet ve lan Nha Trang bi phong hoa nam 1814-Hinh-3
  • He lo dieu it biet ve lan Nha Trang bi phong hoa nam 1814-Hinh-4
  • He lo dieu it biet ve lan Nha Trang bi phong hoa nam 1814-Hinh-5
  • He lo dieu it biet ve lan Nha Trang bi phong hoa nam 1814-Hinh-6
  • He lo dieu it biet ve lan Nha Trang bi phong hoa nam 1814-Hinh-7
  • He lo dieu it biet ve lan Nha Trang bi phong hoa nam 1814-Hinh-8
  • He lo dieu it biet ve lan Nha Trang bi phong hoa nam 1814-Hinh-9
  • He lo dieu it biet ve lan Nha Trang bi phong hoa nam 1814-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)