Khám phá các tục thờ độc đáo của người Hoa Chợ Lớn

(Kiến Thức) - Thờ Tôn Ngộ Không, thờ Bao Công, thờ ngựa Xích Thố của Quan Vũ... là những tục thờ độc đáo hiện diện tại các hội quán của người Hoa ở khu vực Chợ Lớn (quận 5. TP HCM).

 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-2
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-3
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-4
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-5
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-6
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-7
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-8
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-9
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-10
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-11
 • Kham pha cac tuc tho doc dao cua nguoi Hoa Cho Lon-Hinh-12
Quốc Lê