Loạt ảnh lột tả toàn cảnh cuộc sống Trung Quốc thời nhà Thanh

Cuộc sống của người dân Trung Quốc trong thời khắc chuyển giao đặc biệt của lịch sử đất nước này qua những hình ảnh chân thực và sống động.
 

 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-2
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-3
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-4
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-5
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-6
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-7
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-8
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-9
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-10
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-11
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-12
 • Loat anh lot ta toan canh cuoc song Trung Quoc thoi nha Thanh-Hinh-13
Hà Trang