Núi lửa Chư Đăng Ya nằm ở tỉnh nào?

Tỉnh này thuộc khu vực Tây Nguyên, có nhiều cảnh đẹp.

  • Nui lua Chu Dang Ya nam o tinh nao?
  • Nui lua Chu Dang Ya nam o tinh nao?-Hinh-2
  • Nui lua Chu Dang Ya nam o tinh nao?-Hinh-3
  • Nui lua Chu Dang Ya nam o tinh nao?-Hinh-4
  • Nui lua Chu Dang Ya nam o tinh nao?-Hinh-5
  • Nui lua Chu Dang Ya nam o tinh nao?-Hinh-6
  • Nui lua Chu Dang Ya nam o tinh nao?-Hinh-7
Theo Song Phúc/ Zing