"Soi" nhanh những loại tiền giấy đẹp của các nước

Tiền tệ là một phần quan trọng thể hiện bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia. Nhiều tờ tiền đẹp, đi kèm các chi tiết thú vị mà bạn có thể sưu tầm khi đi du lịch.

Theo Uyên Hoàng/ Zing