Hoàng đế TQ hoang dâm biến hoàng cung thành nơi thác loạn

Trong lịch sử phong kiến, Nguyên Thuận Đế Thỏa Hoan được người đời nhớ đến là hoàng đế Trung Quốc hoang dâm biến hoàng cung thành nơi ăn chơi thác loạn. Vua và các quan lại cùng nhau "mây mưa" với các mỹ nhân trong cung.

  • Hoang de TQ hoang dam bien hoang cung thanh noi thac loan
  • Hoang de TQ hoang dam bien hoang cung thanh noi thac loan-Hinh-2
  • Hoang de TQ hoang dam bien hoang cung thanh noi thac loan-Hinh-3
  • Hoang de TQ hoang dam bien hoang cung thanh noi thac loan-Hinh-4
  • Hoang de TQ hoang dam bien hoang cung thanh noi thac loan-Hinh-5
  • Hoang de TQ hoang dam bien hoang cung thanh noi thac loan-Hinh-6
  • Hoang de TQ hoang dam bien hoang cung thanh noi thac loan-Hinh-7
  • Hoang de TQ hoang dam bien hoang cung thanh noi thac loan-Hinh-8
  • Hoang de TQ hoang dam bien hoang cung thanh noi thac loan-Hinh-9
  • Hoang de TQ hoang dam bien hoang cung thanh noi thac loan-Hinh-10
Tâm Anh (TH)