Hoàng hậu “to gan lớn mật” nhất lịch sử dám tát cả hoàng đế

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Quách thị được người đời nhớ đến là hoàng hậu "to gan lớn mật" cả gan tát hoàng đế Tống Nhân Tông. Vì sao bà hoàng này lại làm vậy?

  • Hoang hau “to gan lon mat” nhat lich su dam tat ca hoang de
  • Hoang hau “to gan lon mat” nhat lich su dam tat ca hoang de-Hinh-2
  • Hoang hau “to gan lon mat” nhat lich su dam tat ca hoang de-Hinh-3
  • Hoang hau “to gan lon mat” nhat lich su dam tat ca hoang de-Hinh-4
  • Hoang hau “to gan lon mat” nhat lich su dam tat ca hoang de-Hinh-5
  • Hoang hau “to gan lon mat” nhat lich su dam tat ca hoang de-Hinh-6
  • Hoang hau “to gan lon mat” nhat lich su dam tat ca hoang de-Hinh-7
  • Hoang hau “to gan lon mat” nhat lich su dam tat ca hoang de-Hinh-8
  • Hoang hau “to gan lon mat” nhat lich su dam tat ca hoang de-Hinh-9
  • Hoang hau “to gan lon mat” nhat lich su dam tat ca hoang de-Hinh-10
Tâm Anh (TH)