Điều ít biết về “Nhà Trắng” ở thủ đô Kyrgyzstan

Nhà Trắng ở thủ đô Bishkek chính là Dinh Tổng thống Kyrgyzstan. Tòa nhà cao 7 tầng, bề ngoài được bao phủ đá cẩm thạch.

  • Dieu it biet ve “Nha Trang” o thu do Kyrgyzstan
  • Dieu it biet ve “Nha Trang” o thu do Kyrgyzstan-Hinh-2
  • Dieu it biet ve “Nha Trang” o thu do Kyrgyzstan-Hinh-3
  • Dieu it biet ve “Nha Trang” o thu do Kyrgyzstan-Hinh-4
  • Dieu it biet ve “Nha Trang” o thu do Kyrgyzstan-Hinh-5
  • Dieu it biet ve “Nha Trang” o thu do Kyrgyzstan-Hinh-6
  • Dieu it biet ve “Nha Trang” o thu do Kyrgyzstan-Hinh-7
  • Dieu it biet ve “Nha Trang” o thu do Kyrgyzstan-Hinh-8
  • Dieu it biet ve “Nha Trang” o thu do Kyrgyzstan-Hinh-9
  • Dieu it biet ve “Nha Trang” o thu do Kyrgyzstan-Hinh-10
Thiên An