Kinh ngạc cảnh núi lửa hoạt động mạnh nhất Châu Âu phun trào

Etna, núi lửa hoạt động mạnh nhất Châu Âu, gần đây phun trào dung nham và cột khói bụi ước tính cao tới 1.500 mét.

 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-2
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-3
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-4
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-5
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-6
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-7
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-8
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-9
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-10
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-11
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-12
 • Kinh ngac canh nui lua hoat dong manh nhat Chau Au phun trao-Hinh-13
Thiên An