Vừa cháy rừng, Australia lại hứng trận mưa đá to khủng khiếp

Thiên An -

(Kiến Thức) - Trận mưa đá lớn với kích cỡ như quả bóng golf đã tàn phá nhiều khu vực ở Australia và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-2
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-3
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-4
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-5
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-6
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-7
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-8
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-9
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-10
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-11
 • Vua chay rung, Australia lai hung tran mua da to khung khiep-Hinh-12