Kỳ thú khám phá sò chén, đặc sản Cam Ranh

Hà Nguyễn (TH) -

(Kiến Thức) - Nhắc đến Cam Ranh, không ai là không biết đến món đặc sản con sò chén - một loại sò biển có giá trị kinh tế cao. Những con sò này khi tách vỏ nhìn như cái chén con, bên trong trắng phau.