Ảnh: Nguyên chủ tịch Giang Trạch Dân bên những nguyên thủ thế giới

Trong thời kỳ giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (1989-2002), Chủ tịch Giang Trạch Dân đã có dịp gặp gỡ nhiều nguyên thủ thế giới.

 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi
 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi-Hinh-2
 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi-Hinh-3
 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi-Hinh-4
 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi-Hinh-5
 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi-Hinh-6
 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi-Hinh-7
 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi-Hinh-8
 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi-Hinh-9
 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi-Hinh-10
 • Anh: Nguyen chu tich Giang Trach Dan ben nhung nguyen thu the gioi-Hinh-11
Thảo Nguyên (TH)