Điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe

Bà Akie Abe từng công khai chỉ trích một số chính sách của chồng và là Đệ nhất phu nhân Nhật Bản đầu tiên tới thăm Trân Châu Cảng.

 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe
 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe-Hinh-2
 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe-Hinh-3
 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe-Hinh-4
 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe-Hinh-5
 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe-Hinh-6
 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe-Hinh-7
 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe-Hinh-8
 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe-Hinh-9
 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe-Hinh-10
 • Dieu it biet ve De nhat phu nhan Nhat Ban Akie Abe-Hinh-11
Thiên An (Theo Heavy)