Ném đá, chặt tay: Loạt hình phạt rùng mình của Taliban

Sau khi giành quyền kiểm soát đất nước Afghanistan, lực lượng Taliban tuyên bố khôi phục nhiều hình phạt đáng sợ như ném đá, chặt tay đối với các hành vi phạm tội tại đất nước này.

  • Nem da, chat tay: Loat hinh phat rung minh cua Taliban
  • Nem da, chat tay: Loat hinh phat rung minh cua Taliban-Hinh-2
  • Nem da, chat tay: Loat hinh phat rung minh cua Taliban-Hinh-3
  • Nem da, chat tay: Loat hinh phat rung minh cua Taliban-Hinh-4
  • Nem da, chat tay: Loat hinh phat rung minh cua Taliban-Hinh-5
  • Nem da, chat tay: Loat hinh phat rung minh cua Taliban-Hinh-6
  • Nem da, chat tay: Loat hinh phat rung minh cua Taliban-Hinh-7
  • Nem da, chat tay: Loat hinh phat rung minh cua Taliban-Hinh-8
  • Nem da, chat tay: Loat hinh phat rung minh cua Taliban-Hinh-9
An An (T.H)