Thành phố kỳ lạ nơi lính Israel kiểm soát 3 vạn người Palestine

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Hebron có dân số vào khoảng 200.000 người Palestine và 1000 người Israel nhưng số lượng người Palestine đang nằm dưới sự kiểm soát của binh lính Israel lên tới khoảng 30.000 người.

 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-2
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-3
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-4
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-5
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-6
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-7
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-8
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-9
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-10
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-11
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-12
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-13
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-14
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-15
 • Thanh pho ky la noi linh Israel kiem soat 3 van nguoi Palestine-Hinh-16