Thành phố ở Trung Quốc hứng lượng tuyết kỷ lục sau 116 năm

Thành phố Thẩm Dương, thuộc tỉnh Liêu Ninh, có lượng tuyết trung bình dày đến 51 cm. Đây là con số cao nhất đo được ở địa phương này từ năm 1905.

  • Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam
  • Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam-Hinh-2
  • Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam-Hinh-3
  • Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam-Hinh-4
  • Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam-Hinh-5
  • Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam-Hinh-6
  • Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam-Hinh-7
  • Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam-Hinh-8
  • Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam-Hinh-9
  • Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam-Hinh-10
Theo Việt Hà/Zingnews