A Đây Rồi: Công Phượng “sướng điên” ở Nhật, HAGL thất thu quảng cáo?

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - A Đây Rồi: Công Phương được phục vụ như "ông hoàng" khi đầu quân cho một CLB Nhật Bản, còn ở Việt Nam CLB HAGL lại thất thu ở khoản quảng cáo.

 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-2
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-3
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-4
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-5
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-6
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-7
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-8
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-9
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-10
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-11
 • A Day Roi: Cong Phuong “suong dien” o Nhat, HAGL that thu quang cao-Hinh-12