"Đột nhập" soi quy trình đóng gói táo nghiêm ngặt ở nước ngoài

Hoàng Minh (theo NetFlank, Cheddar.) -

(Kiến Thức) - Trước khi phân phối đến các siêu thị, cửa hàng, những quả táo và nhiều loại hoa quả khác đều phải trải qua quá trình làm sạch và kiểm tra chất lượng cực kỳ khắt khe.