Đóng góp của Trí thức Khoa học Công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19

Thời gian qua, khoa học công nghệ đã chứng minh được vai trò chống dịch những kết quả nghiêm, truy vết nhanh hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Nguồn: VTV 1.

Theo VTV 1