Nối dài tương lai - cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước

Dự án “Nối dài tương lai - Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước” do Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (Viện LIGHT), một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA, là chủ dự án vừa được VUSTA phê duyệt.

Dự án do Tổ chức OXFAM tại Việt Nam tài trợ với mục tiêu “Người lao động di cư làm việc trong khu vực chính thức (doanh nghiệp) được hưởng lợi về kinh tế và xã hội nhờ sự cải thiện chính sách và đảm bảo điều kiện làm việc tại doanh nghiệp”.
Noi dai tuong lai - co hoi viec lam cua lao dong di cu trong nuoc
(Ảnh minh họa, nguồn: TTXVN) 
Mục tiêu của Dự án là tăng cường cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản như: dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, dịch vụ nhà ở, dịch vụ cung cấp điện, nước sạch cho người lao động di cư hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp.
Nghiên cứu và đề xuất chính sách để tăng cường quản lý nhà nước nhằm đảm bảo tăng cường cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.
Nâng cao năng lực của người lao động di cư, công đoàn và các tổ chức xã hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả chính sách có liên quan đến người lao động như tiền lương tối thiểu, thời giờ làm việc, thoả ước lao động tập thể…
Tăng sự cam kết và tuân thủ của các doanh nghiệp đối với các tiêu chuẩn kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Nâng cao năng lực của công đoàn và các tổ chức xã hội để tham gia thực hiện các nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chính sách để tăng cường quản lý nhà nước, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện hiệu quả chính sách về điều kiện lao động và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người lao động di cư và gia đình của họ.
Nâng cao nhận thức và tuyên truyền, vận động nhằm cải thiện tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người lao động di cư.
Dự án sẽ được triển khai tại Thành phố Hà Nội và một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2023 với tổng kinh phí viện trợ 351.190 EUR, tương đương 9.107.445.389 VND.
Vusta