Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

Trong nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương đã đạt nhiều kết quả, đổi mới từ nội dung, phương thức hoạt động...

Phat huy suc sang tao cua doi ngu tri thuc khoa hoc cong nghe
 
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
Ông Nguyễn Xuân Ngàn – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Bình Dương cho biết, những năm qua, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã phát huy thế mạnh của đội ngũ tri thức đông đảo tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao dân trí và đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất.
Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội và các hội thành viên luôn được quan tâm. Liên hiệp hội đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN; chuyển giao công nghệ mới; thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Ngoài ra, Liên hiệp hội và các hội thành viên cũng đã tích cực phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên ngành, tổ chức hội thảo, nói chuyện khoa học chuyên đề… cho hàng ngàn lượt hội viên và cán bộ, nhân dân ở cơ sở cũng như đã tích cực tham gia nhiều cuộc hội thảo khoa học do các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức, bao gồm hội thảo quốc gia, hội thảo quốc tế…
Như Liên hiệp Hội thường xuyên phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức hội thảo tuyên truyền và phổ biến kiến thức “Nâng cao nhận thức người tiêu dùng về sử dụng an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp” cho các hội thành viên trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình bảo vệ môi trường năm 2021 với chuyên đề “Túi nilong - hiểm họa của môi trường và sức khỏe con người” tuyên truyền tại các chợ, trường đại học trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền cho Hội viên Chi hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về “hướng dẫn nhận diện những sản phẩm thân thiện môi trường, sản xuất hữu cơ cho người tiêu dùng”; “nâng cao nhận thức về tác hại của túi nilong đối với môi trường và sức khỏe con người nhằm hạn chế sử dụng chúng góp phần bảo vệ môi trường”; “phân loại rác thải tại nguồn”…
Bản tin Đất thủ đều đặn mỗi tháng có 1 kỳ với chất lượng ngày càng được cải tiến về nội dung và hình thức, giới thiệu các sự kiện nổi bật của tỉnh nhà, kết quả nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, các thông tin khoa học và công nghệ mới. Đây cũng là tiếng nói, diễn đàn của đội ngũ tri thức tỉnh Bình Dương.
Công tác tuyên tuyền của Liên hiệp Hội không chỉ dừng lại ở đó mà còn thông qua website, tờ rơi, triển lãm, hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng… từ đó, cũng giúp cho hoạt động thông tin tuyên truyền của Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày một được lan tỏa và đạt được nhiều kết quả như mong đợi.
Phat huy suc sang tao cua doi ngu tri thuc khoa hoc cong nghe-Hinh-2
 
Phát triển mạnh công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội
Xác định tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp hội nên từ đầu nhiệm kỳ, Liên hiệp hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội. Đây là văn bản pháp lý quan trọng giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN tham gia đóng góp trí tuệ vào các chủ trương, chính sách và các đề án lớn, quan trọng của tỉnh Bình Dương, ông Ngàn cho hay.
Trên cơ sở quy định được ban hành, Liên hiệp hội tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn các đề án có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọng điểm, đa ngành, đặt yêu cầu Liên hiệp hội thực hiện tư vấn, phản biện. Từ năm 2016 đến nay, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã được tỉnh giao phản biện hàng trăm đề án, chương trình, quy hoạch lớn của tỉnh. Những ý kiến góp ý, tư vấn, phản biện do Liên hiệp hội và các hội thành viên đã cung cấp thêm luận cứ cho lãnh đạo tỉnh đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp và đúng đắn, được triển khai trong thực tế cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực.
Liên hiệp Hội đã tham gia góp ý văn bản về khung giá bán và cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; báo cáo đề xuất chủ trương dự án “xây dựng hệ thống máy chủ vận hành dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương”, “báo cáo điều tra cơ bản địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác xuống sâu đến cote - 150m khu mỏ đá Tân Mỹ - Thường Tân - huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương”; báo cáo điều tra cơ bản địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác xuống sâu đến cote - 100m khu mỏ đá huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương”, “đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bình Dương”, “quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương”, “chủ trương thực hiện và nội dung dự án của Trung tâm SCDI”… những ý kiến đóng góp, tư vấn, phản biện do Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã cung cấp thêm luận cứ cho lãnh đạo tỉnh đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp và đúng đắn, được triển khai trong thực tế cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực.
Ngoài ra, theo ông Ngàn, Liên hiệp Hội ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường ở tỉnh Bình Dương. Liên hiệp hội đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án “Bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020; ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo chương trình hợp tác bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường cho các giáo viên cấp trung học cơ sở trong tỉnh và ký kết với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở lớp “Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường” cho các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn” đóng trên địa bàn tỉnh… Các chương trình ký kết đã được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội còn triển khai tổ chức các hoạt động chuyên đề hàng năm như: “Vì môi trường xanh - sạch - đẹp, hãy nói không với túi nilon”; “Xây dựng thành phố thông minh”.... Những hoạt động này đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư của tỉnh.
Liên hiệp Hội đã thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở, tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trong các lĩnh vực: xã hội nhân văn, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và các dự án khoa học và công nghệ, điển hình là: thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đây là dự án lớn được hỗ trợ kinh phí của nước ngoài với mục tiêu chung “góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong quần thể dân cư nói chung dưới 0,3% và giảm tác động của HIV/AIDS đối với phát triển kinh tế, xã hội…
Khẳng định vai trò, vị trí tổ chức chính trị - xã hội của giới trí thức khoa học
Với mục tiêu xây dựng Liên hiệp hội tỉnh trở thành một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh nhà, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; trong nhiệm kỳ IV (2020-2025), Liên hiệp hội sẽ đẩy mạnh các công tác kiện toàn tổ chức, gắn kết các hội thành viên; hỗ trợ đơn vị trực thuộc và các hội thành viên trong hoạt động nhằm tập hợp các nhà khoa học, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.
Tổ chức nghiên cứu và quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về kinh tế - xã hội, KH&CN, thu hút nhân tài. Động viên các hội viên và đội ngũ trí thức phấn đấu, rèn luyện, đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Tổ chức các hoạt động giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các dự án chuyển giao tiến bộ KH&CN, góp phần nâng cao vai trò của KH&CN trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tổ chức định kỳ hội thi sáng tạo kỹ thuật, tuyển chọn những giải pháp tiêu biểu tham dự hội thi toàn quốc; tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm nhằm khuyến khích tư duy sáng tạo của tuổi trẻ trong tỉnh.
Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ của Liên hiệp hội để thẩm định các đề tài khoa học của các hội thành viên và các nhà khoa học về những đề tài liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội, đưa ứng dụng KH&CN vào thực tiễn cuộc sống.
Theo HT/vusta