Ấm áp ngày lễ Vu Lan đêm rằm tháng 7

Theo VTC1 -

Tại các ngôi chùa, hàng triệu người con đã thành kính thể hiện lòng hiếu thảo tới cha mẹ.

Video: Ấm áp ngày lễ Vu Lan đêm rằm tháng 7: