Kinh ngạc loài hoa biến hình thành “đầu lâu” khi héo tàn

Khi mới nở, loài hoa này mang màu sắc tươi tắn, nhưng khi héo tàn sẽ biến hình thành “đầu lâu” thu nhỏ, khiến nhiều người giật mình khi nhìn thấy.

Kinh ngạc loài hoa biến hình thành “đầu lâu” khi héo tànLý Thùy