Những chính sách nổi bật nào có hiệu lực từ tháng 12?

Chuẩn bị “khai tử” sổ hộ khẩu giấy; bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với một số viên chức; dùng văn bằng của người khác bị phạt 10-20 triệu đồng là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12.

Những chính sách nổi bật nào có hiệu lực từ tháng 12?Lý Thùy