Sống trong hang như thời đồ đá vì dị ứng sóng điện từ

Tại cao nguyên Vercors vùng đông nam nước Pháp có một hang núi, nơi có 2 người phụ nữ bị dị ứng nghiêm trọng với sóng điện từ, họ sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Sống trong hang như thời đồ đá vì dị ứng sóng điện từ


 
Lý Thùy