Video: Dấu ấn khoa học công nghệ nổi bật của Việt Nam năm 2021

Dưới đây là những dấu ấn khoa học công nghệ nổi bật của Việt Nam trong năm 2021.

>>>Mời độc giả xem video:

 
Lý Thùy