Video: Giới thiệu bé sơ sinh với họ hàng qua cửa kính

Theo Zing -

Dịch vụ đặc biệt này xuất hiện tại Monterey, Mexico với chi phí 40 USD/giờ. Những người tham gia sẽ đứng ở ngoài và quan sát để đảm bảo an toàn cho em bé.

Dịch vụ đặc biệt này xuất hiện tại Monterey, Mexico với chi phí 40 USD/giờ. Những người tham gia sẽ đứng ở ngoài và quan sát để đảm bảo an toàn cho em bé.