Video: Hoá ra tồn tại một “thế giới khác” bên trong Trái đất

Nhóm nghiên cứu của nhà địa vật lý Butler kết luận rằng có một thế giới mới bên trong lõi trong của Trái đất mà các nhà khoa học chưa từng thấy trước đây.

>>>Mời độc giả xem video:


 
Lý Thùy