Kinh dị: Tên lửa S-300 mới của Nga bắn xa 400km

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300V4 của Nga có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly đến 400km, ngang ngửa S-400 Triumf.

  • Kinh di: Ten lua S-300 moi cua Nga ban xa 400km
  • Kinh di: Ten lua S-300 moi cua Nga ban xa 400km-Hinh-2
  • Kinh di: Ten lua S-300 moi cua Nga ban xa 400km-Hinh-3
  • Kinh di: Ten lua S-300 moi cua Nga ban xa 400km-Hinh-4
  • Kinh di: Ten lua S-300 moi cua Nga ban xa 400km-Hinh-5
  • Kinh di: Ten lua S-300 moi cua Nga ban xa 400km-Hinh-6
  • Kinh di: Ten lua S-300 moi cua Nga ban xa 400km-Hinh-7
  • Kinh di: Ten lua S-300 moi cua Nga ban xa 400km-Hinh-8
  • Kinh di: Ten lua S-300 moi cua Nga ban xa 400km-Hinh-9
  • Kinh di: Ten lua S-300 moi cua Nga ban xa 400km-Hinh-10
Chiến Xa