Nhận dạng 20 tàu chiến Trung Quốc mới trang bị năm 2015

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Trong năm 2015, lực lượng tàu chiến Trung Quốc đã được bổ sung thêm 20 tàu các loại, tốc độ trang bị vượt xa Nga, Mỹ.

 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-2
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-3
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-4
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-5
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-6
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-7
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-8
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-9
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-10
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-11
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-12
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-13
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-14
 • Nhan dang 20 tau chien Trung Quoc moi trang bi nam 2015-Hinh-15