Vì sao F-104 lại là tiêm kích tồi tệ nhất lịch sử?

An Ninh -

(Kiến Thức) - Ngày 31/10/2004, tiêm kích F-104 đã kết thúc cuộc đời không mấy vẻ vang của mình bằng chuyến bay đẹp mắt, an toàn, không tai nạn. 

 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-2
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-3
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-4
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-5
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-6
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-7
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-8
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-9
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-10
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-11
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-12
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-13
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-14
 • Vi sao F-104 lai la tiem kich toi te nhat lich su?-Hinh-15