Ảnh: Hỗn loạn khi tranh lộc tại lễ khai hội chùa Hương

Theo Tiến Tuấn - Quang Đức/Zing -

Hàng trăm du khách, phật tử chen lấn để giành lộc tại lễ khai hội chùa Hương, Hà Nội sáng mùng 6 tháng Giêng.

 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-2
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-3
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-4
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-5
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-6
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-7
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-8
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-9
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-10
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-11
 • Anh: Hon loan khi tranh loc tai le khai hoi chua Huong-Hinh-12