Ảnh: Ông Đoàn Ngọc Hải "mở hàng" phố hàng rong thứ 2 ở TPHCM

Vũ Sơn -

(Kiến Thức) - Dù được khai trương trong một cơn mưa tầm tã, thế nhưng đông đảo người dân đã tới mở hàng phố hàng rong thứ 2 ở TPHCM, trong đó có cả PCT quận 1.

 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-2
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-3
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-4
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-5
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-6
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-7
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-8
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-9
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-10
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-11
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-12
 • Anh: Ong Doan Ngoc Hai "mo hang" pho hang rong thu 2 o TPHCM-Hinh-13