Bên trong phòng “mại dâm” ở Quất Lâm sau khi bị phá dỡ

Các phòng phục vụ "mại dâm" của khu du lịch Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) chính thức đi vào "quá khứ" khi bị bỏ hoang hoặc phá dỡ.

 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-2
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-3
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-4
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-5
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-6
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-7
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-8
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-9
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-10
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-11
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-12
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-13
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-14
 • Ben trong phong “mai dam” o Quat Lam sau khi bi pha do-Hinh-15
Hiểu Lam