Biển người cầu an 'Tháng cô hồn' ở Phủ Tây Hồ

Theo Tuệ Minh/Lao Động -

Ngày 1/8 cũng là là ngày đầu "Tháng cô hồn" (tức ngày 1/7 Âm lịch), rất nhiều người dân cũng như du khách thập phương đã tìm tới Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu bình an.

 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-2
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-3
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-4
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-5
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-6
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-7
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-8
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-9
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-10
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-11
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-12
 • Bien nguoi cau an 'Thang co hon' o Phu Tay Ho-Hinh-13